MSM INSTAL ZAWIADAMIA, IŻ W DNIU 05.12.2023         Z POWODU AWARII NA WĘŹLE CIEPLNYM  NA ULICY           WYB. C. KORZENIOWSKIEGO 4,5,6 WYSTĄPIŁ BRAK CIEPŁEJ WODY NA TYM OSIEDLU.

AWARIA ZOSTAŁA ZGŁOSZONA DO FORTUM.