Skład Rady Nadzorczej
Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej INSTAL z/s we Wrocławiu ( KRS 000089101)
Kadencja 2022-2025

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Beata Janikowska

Sekretarz Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Borkowski

Członek Rady Nadzorczej
Danuta Kłok

Członek Rady Nadzorczej
Barbara Rodzik

Członek Rady Nadzorczej
Urszula Pach

Członek Rady Nadzorczej
Grażyna Tuszyńska

Członek Rady Nadzorczej
Piotr Maryński

schemat organizacyjny