Prezes Zarządu
Małgorzata Eifler

Członek Zarządu
Barbara Szwakop........

Członek Zarządu
Janusz Lewandowski.....

Członek Zarządu
Ewa Warga