Informacja o kwocie otrzymanej rekompensaty za okres 03 2024