Informacja o kwocie otrzymanej rekompensaty za okres 02 2024