Informacja o kwocie otrzymanej rekompensaty za okres 04 2024